maanantai 14. huhtikuuta 2014

Pelastetaan korvatunturi!

Norjalainen yhtiö Yara on perustamassa Sokliin fosforikaivosta. Kaivos tulisi Itä-Lappiin Urho Kekkosen ja Värriön kansallispuistojen väliin. Valtavalla kaivoksella olisi peruuttamattomia vaikutuksia poronhoitoon ja matkailuun.

Kaivosalueen maaperässä on kymmenkertaisesti enemmän uraania kuin Talvivaaran kaivoksen alueella. Radioaktiivisuuden määrä on huolestuttava ja kaivostoiminnan yhteydessä se leviäisi veden ja pölyn mukana ympäristöön. Osa siitä voi kulkeutua ravintoomme asti, kun kaivetulla fosforilla lannoitetaan viljelymaitamme.

Kaivoksen jätevedet valuisivat Suurjoen ja Kemijoen kautta Kemijärvelle ja edelleen Itämeren puhtaimpaan osaan, Pohjanlahdelle asti. Uraani on vesiliukoinen metalli ja se valuisi vesistön mukana kerääntyen edelleen eläimiin aiheuttaen muun muassa hormonaalisia häiriöitä. On selvää, että hankkeen ympäristövaikutukset tuhoaisivat matkailubisneksen kansallispuistoissa vesien pilaantumisen myötä. Myös vanha elinkeino, poronhoito, kärsisi ympäristövaikutuksista ja loppuisi alueelta kun porojen laidunkierto katkeaisi. Koko hanke perustuu lyhyen tähtäimen voiton tavoitteluun luonnon kustannuksella.

Savukoskilaiset sanovat hankkeelle ei!, sano sinäkin!

Auta pelastamaan joulupukin tunturit ja allekirjoita EU:lle lähetettävä vetoomus tästä. Tavoitteena on saada EU rajoittamaan radioaktiivisuuden määrää lannoitteissa. Tämä veisi Soklin kaivoshankkeesta taloudellista pohjaa.

Lisätietoa tästä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti