tiistai 29. heinäkuuta 2014

Tiedote: Vammalan rikastamon uusi ympäristölupa kumottava


Tiedote 29.7.2014
Maan ystävät ry

Maan ystävät ry on valittanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antamasta ympäristöluvasta koskien Dragon Mining Oy:n Vammalan rikastamon toiminnan laajentamista. Järjestö vaatii viranomaisilta lupapäätöksen kumoamista sekä lisäselvitysten teettämistä muun muassa haitallisten aineiden kulkeutumisesta rikastamolla ja sen ympäristössä.

Yhtiö haki ympäristöluvan tarkistusta vuonna 2011 voidakseen nostaa rikastamolla prosessoitavan kultamalmin määrän 200 000 tonnista 300 000 tonniin vuodessa. Vuosina 2012 ja 2013 rikastamolla kuitenkin prosessoitiin jo noin 300 000 tonnia malmia, vaikka lupaprosessi oli vielä kesken.
- Toiminnan laajentaminen ennen luvan myöntämistä osoittaa piittaamattomuutta koko ympäristövalvontaa kohtaan, sanoo Maan ystävien puheenjohtaja Angi Mauranen.

Maan ystävien syksyllä 2013 julkaisemien mittaustulosten mukaan rikastamon rikastushiekka-altailta valuu ympäristöön luvanvaraisia aineita, kuten booria ja berylliumia. Järjestön muistutuksesta huolimatta näitä aineita ei huomioida uudessa ympäristöluvassa, vaikka pitoisuudet ovat paikoin huolestuttavia. Myös altaan pohjassa olevaan vanhaan, uraanipitoiseen jätteeseen ja sen vaikutuksiin kiinnitetään järjestön mukaan valitettavan vähän huomiota.

Uusi ympäristölupa ei myöskään selvennä rikastamon ja samassa paikassa aiemmin toimineen nikkeli-kuparikaivoksen jälkihoitoon liittyviä epäselvyyksiä. Toisaalta lupamääräyksiä oli monilta osin tiukennettu, mitä voidaan pitää positiivisena asiana. - On sinänsä hyvä, että vesien juoksutusta läheiseen Ekojokeen rajoitetaan ja monien haitta-aineiden pitoisuuksia seurataan aiempaa tarkemmin. Uuden luvan myöntämisen sijaan tulisi kuitenkin tutkia ympäristövaikutuksia vielä perinpohjaisemmin ja arvioida uudestaan, noudatetaanko aiempaakaan lupaa kunnolla, Mauranen jatkaa.

Lisätietoja:

Angi Mauranen
puheenjohtaja
Maan ystävät ry
puh. 0405207537
angi.mauranen(at)maanystavat.fi


keskiviikko 2. heinäkuuta 2014

My Internship with Maan ystävät


During 3 months I had the chance to work at the office of Friends of the Earth Finland in Helsinki. With a bit of fear I left my cozy home in Belgium to go and discover ‘the wild North’. I didn’t really have a lot of experience with Friends of the Earth so I knew there was a lot for me to learn. 
 
Luckily it didn’t take me very long to feel at home here in Helsinki and with FoEF. Right from the start I felt part of a team, a team of great people. I knew that during those next 3 months I would learn a lot and meet a lot of people inside and outside the walls of the beautiful Paulig building. 

So what did actually happen during my internship? Well, I got to be a part of several different subjects. I worked on the Agua Zarca Dam project, which is a very contested dam project in Honduras. I helped with the TTIP demonstration. I was able to go to Tampere for the General Meeting of Maan ystävät. I got to help with the UNESCO problems around the Tasmanian forest. There were countless of meetings about different subjects (like Alternatiba or campaigning) and with different people from other NGO’s or even other countries (like people from Friends of the Earth Mozambique or from Mexico). 


The great thing about this internship is that all these different subjects are interesting. They matter, and it is great to see people work on things they believe in. Every day people are trying to make a change and they take up the fight for a better world. For me this internship was a great experience that I will always look back on with joy and a sense of pride. 
 
So, as a conlusion to this great experience I would like to say one final thing: Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Thank you for letting me be a part of a great organisation with a lot of great people. Thank you. 
 
Guillaume Vandenhemel
Intern at Friends of the Earth Finland