torstai 1. marraskuuta 2012

Säästöt voi yhdistää konkreettiseen ilmastotyöhön


Pankit käyttävät tallettamiamme säästöjä myöntääkseen lainoja yrityksille, yksityishenkilöille tai yhteisöille sekä sijoittaakseen rahoitusinstrumentteihin. Sijoituskohteet pidetään salassa ja rahoillamme saatetaan esimerkiksi nopeuttaa ilmaston lämpenemistä. Suomessa toimivan tanskalaisen Merkur-pankin Ilmastotili on päinvastoin keino tukea ilmastonmuutoksen torjumista. Säästäminen Ilmastotilille mahdollistaa sekä lainoja että lahjoituksia ilmaston lämpenemistä ehkäiseviin hankkeisiin.
Maan ystävien ja muiden ympäristöjärjestöjen perustama Siemenpuu-säätiö ohjaa Ilmastotilien lahjoitukset valitsemaansa kohteeseen. Lahjoitus syntyy sekä Merkurin yleisistä tuloista sekä Ilmastotilin säästäjille maksetusta pienemmästä korosta. Vielä tämän vuoden ajan kohteena on indonesialainen Mitra Insani -säätiö.

Mitra Insani on vuonna 1998 perustettu, Indonesiassa Riaun maakunnassa toimiva kansalaisjärjestö, joka pyrkii vahvistamaan paikallisyhteisöjä ja suojelemaan alueen suosademetsää. Järjestö uskoo pääsevänsä tavoitteisiinsa edistämällä metsien yhteisöllistä hoitoa (englanniksi community based forest management (CBFM)). Tänä vuonna Mitra Insani on rakentanut patoja suometsiin yhteistyössä kalastajien ja maanviljelijöiden kanssa. Padot tukkivat soiden kuivaamiseksi kaivettuja ojia, jotta vesi nousisi ja ehkäisisi tulipaloja. Lisäksi järjestö suunnittelee toimintansa laajentamista mangrovemetsien kunnostamiseen Sumatran saaren ranta-alueilla.

Brasilian jälkeen Indonesia on maailman toiseksi tärkein trooppinen maa ilmastonmuutoksen ja metsien näkökulmasta, sillä Indonesian suosademetsien kaataminen tuottaa valtavia määriä hiilidioksidia. Brasiliassa viimeiset hallitukset ovat tehneet täydellisen, vaikkakin edelleen riittämättömän käännöksen ympäristötyössä. Juuri Mitra Insanin kaltaiset kansalaisjärjestöt nähdään Brasiliassa yhteiskunnallisten muutosten aikaansaajana ja siksi Mitra Insania Indonesiassa tuetaan.

Viime vuonna Mitra Insani kampanjoi metsään pääsyoikeuden sekä metsän omistuksen kysymyksiin liittyen. Mitra Insanin toimitusjohtaja Zainuri Hasyim selittää, että kampanjan taustalla on muutamissa alueen kylissä pidetyt keskustelutilaisuudet, joissa kävi ilmi, että toiminta suometsien kunnostamiseksi on riippuvainen siitä, kuka maat omistaa. ”Miksemme hoida 'omaa metsäämme'?”, eräs kyläasukas kysyi.

Ilmastotiliin kuuluu myös säästöihin perustuvaa lainaamista Suomessa. Esimerkiksi viime vuonna myönnettiin laina Vesilahteen perustetulle yhteisökylälle nimeltä Kurjen tila.

Kurjen tilan yhteisökylä ja biodynaaminen maatila sijaitsee Sakoisten kylässä Pyhäjärven rannalla. Tilan tontin ostoa varten myönnettiin Merkurin viime aikojen suurin laina Suomessa. Kurjen tilan perustajien tavoitteena on ollut luoda uusi biodynaamisesti viljelty tilakokonaisuus ja sen rinnalle ekologisesti rakennettu uudiskylä. Toiveena on myös yhteisöelämän elvyttäminen. Kurjen tilalla on peltoa 16,5 hehtaaria ja niiden siirtyminen luomuun ja biodynaamiseen viljelyyn alkoi keväällä 2011.

Biodynaaminen viljely perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. Maaperä pidetään tuottavana mm. kompostoinnin, viherlannoituksen ja vuoroviljelyn avulla. Tämä rikas maaperä varastoi huomattavasti enemmän hiilidioksidia verrattuna maaperään, jota kemiallinen tuotanto on köyhdyttänyt. Tiettyjen lajikkeiden luomutuotanto tarvitsee käyttöönsä enemmän maata kuin vastaava tehotuotanto. Siksi sen on ajateltu lisäävän hiilidioksidipäästöjä, sillä enemmän metsiä raivataan peltomaaksi. Muun muassa Luomuliitosta kuitenkin sanotaan, että arvioissa on jätetty huomioimatta luomutuotannon maaperän toimiminen hiilidioksidivarastona sekä luomutuotannon mahdollisuudet tehostaa tuotantoaan. Merkur-pankki pitää edelleen luomutuotantoa ilmastonmuutosta ehkäisevänä toimintana.

ILMASTOTILI LYHYESTI
  • Ilmastotilin korko on muuttuva ja se päivitetään markkinatilanteen mukaan. 13.2.2012 korko on 0,2% jos talletus on alle 10 000 eur ja 0,4% jos talletus ovat 10 000 eur tai yli.
  • Merkurin tukiosuus, 0,75% tilien keskimääräisestä talletuskannasta, lahjoitetaan Siemenpuu-säätiön kautta ilmastonmuutosta ehkäisevälle hankkeelle.
  • Tili on säästäjälle maksuton. Tilille voi tallettaa varoja niin usein kuin haluaa. Nostoja on mahdollista tehdä kuluitta 3 kertaa kuukaudessa. 

Yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet tilin avaamiseksi löytyvät Merkurin verkkosivuilta www.merkurpankki.net. Yhteydenottopyynnön voi jättää sähköpostitse osoitteeseen info(at)merkurbank.net


Oscar Fresán Landíbar
Merkur-yhteyshenkilö
(artikkeli julkaisu ensimmäisen kerran 1.11.2012)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti