torstai 20. helmikuuta 2014

Maan ystävät haluaa puuttua kaivosteollisuuden epäkohtiin – tule mukaan Maan ystävien kaivostoimintaan!

1990-luvun lopun hiljaiselon jälkeen kaivosteollisuus on lisääntynyt Suomessa rajusti. Kaivosbuumi on tuonut Suomeen useita työpaikkoja, mutta myös ongelmia erityisesti kaivosten lähivesistöihin. Kaikkien tuntema Talvivaara on katastrofaalisin esimerkki siitä, millaisen jäljen ongelmallinen kaivos Suomen luontoon jättää. Kaivoksia ollaan puuhaamassa lisää: kaivosteollisuuden tavalla tai toisella merkitsemät alueet ovat kaksi kertaa Belgian kokoisia ja varauksista 4900 km² sijaitsee Natura- tai luonnonsuojelualueilla [Yle 2013].  

Ihmiset ovat huolissaan kaivosten vaarantamista kotiseutujensa ympäristöstä ja vesistöistä. Aihetta huoleen onkin, sillä kaivoslainsäädännössä on puutteita. Suomessa ei esimerkiksi ole kaivosveroa tai toimilupamaksua, ja laki kannustaa kaivosyhtiöitä helpolla aluevarausjärjestelmällä. Samalla ympäristöviranomaiset kärsivät liian vähäisistä resursseista, jolloin valvonta on riittämätöntä. Suomessa keskitytään liikaa kaivoksien saamiseksi alueellemme, ja samalla ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sivuutetaan liian heppoisesti työllisyyden nimissä. Pitkäaikaisesta työllisyydestä ei kuitenkaan ole mitään takuita. Ympäristöä ei voi kaivoksen jälkeen palauttaa täysin ennalleen. 

Maan ystävät haluaa pureutua kaivostoiminnan ongelmiin ja olla mukana vaikuttamassa omalta osaltaan siihen, ettei jo käynnissä olevia riskialttiita kaivosprojekteja toteuteta luonnon kustannuksella. Yksi Maan ystävien kaivoskampanjan pääasiallisista toimintamuodoista on ympäristötutkimuksen tekeminen ja tulosten julkituominen. Kaivosryhmä järjesti viime vuonna esimerkiksi kaivosleirin, jossa otettiin näytteitä Oriveden kultakaivoksen läheisistä vesistä, lisätietoa blogissa. Tänä vuonna on tarkoitus muun muassa järjestää toinen leiri ja erilaisia kaivospolitiikan ja -valvonnan läpinäkyvyyttä lisääviä tapahtumia. Toivotamme kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleeksi toimintaa mukaan valitsemallaan panostuksella. Aloittaa voi vaikka liittymällä kaivostoiminnan sähköpostilistalle [ota yhteyttä Pirittaan] tai seuraamalla tekemisiämme tämän blogin, Facebookin tai Twitterin kautta.

Lisätietoja:

Piritta Hakola                                             
Kaivoskampanjan harjoittelija                                
piritta.hakola@maanystavat.fi    

Anna Pulkka
Kaivosryhmän yhteyshenkilö    
anna.pulkka@maanystavat.fi 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti